Стартиращи предприятия

 

Целта на Регионалния Бизнес инкубатор Рила е  да увеличи броят на успешно стартиралите предприятия, като предостави подкрепа в най-рисковата  -  началната фаза на тяхното развитие, посредством осигуряване на специални условия за подпомагане на стартиращите фирми и развиване на техните бизнес дейности.

 

Предлагаме  следния пакет от услуги:

-       Напълно обзаведени офиси, на преференциални цени изградени по всички съвременни стандарти – компютър, принтер, скенер, факс, шредер, климатик, офис мебели.

 

-       Възможност за безплатно ползване за определен срок от време на офис консумативи и оборудване, информационна система и корпоративен web сайт, режийни разходи (ток, вода, телефон);

 

-       Достъп до зала с видео-комуникационно оборудване за провеждане на конферентни разговори в страната и чужбина;

 

-       Висококвалифицирани консултации по европейски програми, управление на спечелени проекти, съдействие за финансиране;

 

-        Административни и офис услуги;

 

-        Информационно обслужване на своите наематели и клиенти;

 

-       Професионални обучения и следдипломна квалификация, със които ще се извършват от партньорите на бизнес центъра при специални условия за инкубираните предприятия;

 

-       Предоставяне на професионални съвети в областта на  информационните технологии,  иновативните  продукти и услуги;

 

-       Консултации в  областта на счетоводството, маркетинга, мениджмънта и търговското право.

 

Кой може да участва?

Право да участват имат предприятия, които отговарят на следните критерии:


• Да са  еднолични търговци или юридически лица,  регистрирани по Търговския закон на Република България или закона за задълженията и договорите;
• Да са регистрирани по съответния ред след 2010г.;
• Да са малки и средни предприятия, по смисъла на Закона за малките и средни предприятия.

 

Начин на кандидатсване:

- Информация относно необходимите документи и условията за участие в процедурата за подбор на стартиращи предприятия можете да получите на:

www.rbirila.bg

e-mail: office@rbirila.bg

Телефон : 0879 949 060