Регионален Бизнес Инкубатор “Рила” предоставя на своите клиенти услугата “Виртуални офиси”.

 

Какво включва услугата ?

-  Услугата включва възможност за избор на офис адрес измежду зададени опции, ангажиране на физическо пространство, формиране на график за ползване на реално физическо пространство от потребителите ( фирмите сключили договор за дадения адрес). “Виртуалният офис” включва още ангажиране на зала / оборудване за провеждане на видео-конферентна връзка, формиране на график за ползване на видео-конферентни зали/, както и оборудване от потребителите.

 

Мога ли да избирам номер за конферентните разговори ?

-  Да. Можете да избирате номер измежду зададени опции както телефонен така и факс номер. Също така имате възможност за избор на секретарка, която да отговаря от името на фирмата. Имате възможност за избор на номер, на който да бъдат прехвърляни обажданията при необходимост, можете да зададете електронни адреси, на които да бъдат препращани получените съобщения и писма. С “Виртуалният офис” имате възможност за изготвяне и отпечатване на визитки с избраните адрес, телефон, факс. Получавате достъп и възможност за изпращане на факс през уеб интерфейс.

 

Какви справки мога да правя?

-  Можете да правите справки по : посещения, плащания, ценови трендове, несъответствия, рекламации.

 

Мога ли да плащам по електронен път ?

- Да. Съществува възможност за плащане по електронен път.

 

Какви езици поддържа услугата ?

-  Два – български и английски.

 

Кой може да ползва услугата ?

-  Услугата може да се използва само от регистрирани в системата потребители!